Retningslinjer for brug af pc og internet

Du er velkommen til at benytte vores wi-fi, internet og computere. Det er gratis, men vi har nogle retningslinjer, som du skal overholde.

 

Tidsbestilling

Du kan bestille én tid om dagen og kun til dig selv. Du kan booke fra ½ til 1 time. Du skal følge det enkelte biblioteks tidsinterval.

Hvis du kommer mere end 10 min. for sent, mister du din tid.

Der må højest sidde to personer ved hver PC.

Ring til os i vores åbningstid eller henvend dig til personalet på biblioteket, hvis du gerne vil bestille tid.

 

Aldersgrænse

Du skal være opmærksom på, at computerne kan være forbeholdt bestemte aldersgrupper eller formål. Du skal følge det enkelte biblioteks anvisninger.

 

Kopiering

Programmer, billedfiler m.m. kan hentes på internettet og kopieres til USB-nøgle. Du kan medbringe egen USB-nøgle eller låne en af os.

 

Brug af e-mail på Køgebibliotekerne

Fra bibliotekets computere kan du bruge de offentligt tilgængelige e-mailtjenester som fx Gmail og Hotmail.

Vær opmærksom på de betingelser, som knytter sig til brugen af de enkelte tjenester. Køgebibliotekerne kan ikke påtage sig noget ansvar i forbindelse med benyttelsen af offentlige e-mailtjenester.

 

Sikkerhed

Køge Kommune tilstræber at være ajour med IT-sikkerheden, så du trygt kan benytte KøgeBibliotekernes computere. Vi kan dog ikke give nogen garanti, og vi fraskriver os alt ansvar i forbindelse med borgernes anvendelse af vores IT-udstyr.

Når du har anvendt en af bibliotekets computere til personlige forhold, skal du genstarte den, når du forlader den, da den bliver renset ved en genstart.

 

Adfærd på nettet

KøgeBibliotekerne opfordrer til, at du anvender internettet og vores IT-udstyr i overensstemmelse med de råd og den vejledning, som du kan finde på IT-Borger.dk.

Stødende adfærd er uacceptabelt ifølge KøgeBibliotekernes tolerancepolitik. Bibliotekets computere må derfor ikke anvendes til pornografi, vold eller andet anstødeligt.

 

Misbrug

Du må ikke anvende computerne til ulovlige formål som fx afsendelse af anonyme eller chikanerende breve, børnepornografi, hacking, piratkopiering eller anden ulovlig kopiering.

Kopiering af programmer og dokumenter fra internettet er omfattet af regler om ophavsret. Det er dit eget ansvar, at reglerne overholdes.

 

Sanktioner

Når du bruger vores computere, skal du rette dig efter bibliotekets regler og personalets henstillinger - hvis ikke, slukker personalet for computeren, og du kan blive udelukket fra biblioteket for kortere eller længere tid. Konstaterer vi alvorlige tilfælde af misbrug, vil det blive politianmeldt.

 

Trådløst net

KøgeBibliotekerne tilbyder trådløs opkobling til internettet. Du kan frit benytte det trådløse internet, når du er oprettet som bruger af KøgeBibliotekerne.

Vejledning til det trådløse internet